New webpage is coming soon

In the mean time check out our proven equipment

Roller Grading line

Grading - A must for industrial processing of fish.
Gentile grading of fish.
Productivity up to 10 Tons per hour

Drum-type Nobbing line

Best choice for fish 9-13 cm.
Most productive small fish nobbing line.
Up to 1000HG fich/min productivity

Autonobbing

Best choice for fish 14-20cm.
Lowest nobbing cost per 1 ton processed

Autofeeder

Reduce your cost of nobbing.
Replace 8-10 workers at your exsisting pocket-chain machines.

Defrosting line

Process fish and seafood into quality product
Seafood water defrosting line
Productivity up to 1500kg/hour

Conveyors and engineering projects

Effective logistic systems and complex factory designing for processing pelagics.

EU

2016. gada 27. maijā SIA PERUZA un LIAA ir noslēgusi līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem nr.SKV-L-2016/376

2016.gada 18. oktobrī noslēgts līgums ar SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” nr.1.1.-1/2016 Par Pētījuma Nr.1.1 “Pārtikas ražošanas iekārtu platformas izstrāde ar izpildmehānismos iebūvētu matemātiskā attēlu apstrādē un sensoru tehnoloģijās balstītu “inteliģentu” pašvadītspēju” īstenošanu.

Laika periodā no 1.06.2016 – 31.10.2016 ir veikti pētījuma izpētes darbi un eksperimenti, lai atrastu potenciāli atbilstošākos 3D datorredzes risinājumus, kas efektīvi spētu sadarboties ar mehāniskām izpildsistēmām, gan iekārtas darbību pamatā veicot paralēlās plaknēs ar 3 asu koordinātēm, gan iekārtas darbību pamatā veicot telpiski 5 asu koordinātēs. Veidota zivju kontūru datubāze, ar kuru salīdzinātu attēlu apstrādes rezultātus, lai dotu izpildkomandas mehāniskajām sistēmām.

Contacts

Arnis Petrānis
Uģis Kurpnieks
(+371) 20365533
Created by: Martins Zieds 2016